KURULLAR
DERNEK YÖNETİM KURULU VE BİLİMSEL KURUL

Başkan
Prof. Dr. Osman Abbasoğlu

II. Başkan
Prof. Dr. Mutlu Doğanay

Genel Sekreter
Prof. Dr. Murat Gündüz

Veznedar
Prof. Dr. Kutay Demirkan

Üye
Prof. Dr. Sezin Aşık Akman

Üye
Prof. Dr. Kürşat Gündoğan

Üye
Uzm. Dyt. Güzin Tümer

ESPEN Konsey Üyesi
Prof. Dr. Meltem Gülhan Halil
(2018-2022)