Kurullar

SEMPOZYUM BAŞKANI

Prof.Dr. Murat Gündüz

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Salih Kutay Demirkan
Prof. Dr. Mutlu DOGANAY
Prof. Dr. Meltem GÜLHAN HALIL
Prof. Dr. Çetin KAYMAK
Prof. Dr. Gülistan BAHAT ÖZTÜRK
Prof. Dr. Sinan SARI
Uzm. Dyt. Güzin TÜMER
Prof. Dr. Kemal YANDAKÇI

* İsimler soyadına göre alfabetik olarak düzenlenmiştir.

    Önemli Tarihler

  • 14 - 15

    Ekim

    Toplantı Tarihleri